Implementatie OMS bij Van Oord

logo Paans van OordSector – Bouw Infra
Periode – oktober 2012 tot februari 2013
Opdrachtgever – Paans Van Oord
Opdracht – implementatie van OMS (Onderhoud Management Systeem) in combinatie met SCB contracten (Systeem Gerichte Contract Beheersing).

OMS oord
Deze opdracht wordt stapsgewijs uitgevoerd in overleg met de Procesmanager bij Van Oord, namelijk:
Uitvoering
  • producten of   eisen van de opdrachtgever
  • beloften van opdrachtnemer aan opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld de EMVI-plannen
  • afgeleide eisen in gemaakte plannen door opdrachtnemer
  • functies van de producten
Vervolgens brengen de betrokkenen de onderlinge relaties van deze stappen in beeld en wordt de “view” van de scope zichtbaar. Met deze aanpak is het realisatieproces goed te beheersen. Indien er een eis van de opdrachtgever aangepast wordt, zal dit in alle relaties worden doorgevoerd, zodat bij iedere “view” de laatst geldende eisen op producten enz. inzichtelijk zijn.
Met de uitkomst is te bepalen hoe het OMS eruit zal zien:
1. Welke velden en data in de OMS een plek nodig hebben
2. Welke eisen er gesteld zijn om het Areaal up-to-date te houden
3. De opdrachtgever te voorzien van de juiste rapportages.
Voor een verdere uitleg lees ons artikel Systems Engineering en Marketing