IntraSales geregistreerd in Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Moordrecht 22 maart 2017 – IntraSales is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (=CRKBO)

Na een uitgebreide Audit, uitgevoerd door CPION die lid van de Lloyd’s Register Group, heeft IntraSales de bevestiging ontvangen te voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten in het Kort Beroepsonderwijs.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Daaronder vallen ook opleidingen gericht op management, automatisering, persoonlijke effectiviteit, communicatie, administratie, en dergelijke.

Klik hier en zie de registratie in het register.