Opt-in zakelijke e-mail

Alle organisaties moeten aan de eisen van de ‘Opt-in wetgeving’ voor zakelijke e-mail adressen voldoen. Opta houdt hier toezicht op. Wat houdt deze wet voor u concreet in?

U heeft vooraf toestemming (opt-in) nodig om zakelijke relaties een e-mail (en ook fax) te sturen. Dit geldt niet alleen voor de e-mailadressen die u na 1 oktober 2009 verkrijgt, het geldt ook voor de e-mailadressen die reeds bij u bedrijf in het bestand staan. Ook voor het verstrekken van zakelijke e-mailadressen aan derden geldt het vooraf verkrijgen van toestemming.

Wetgeving

De wetgeving voor het zakelijke mailverkeer is geregeld in de Telecommunicatiewet. Deze wet bepaalt dat ‘Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst en elektronische berichten (fax, e-mail, sms) voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan particuliere en zakelijke ontvangers is toegestaan als hiervoor vooraf toestemming is verleend (= opt-in)”.
In het verleden gold de opt-in regeling al voor natuurlijke personen. Voor zakelijke e-mail is er nu dus soortgelijke wetgeving van toepassing.

OPTA

In de Telecommunicatiewet staan verplichtingen voor telecom aanbieders en andere bedrijven. OPTA houdt toezicht op meer dan tien gebieden en zorgt zo dat marktpartijen fatsoenlijk omgaan met consumenten. OPTA voert steekproefsgewijs controles uit. De taken en bevoegdheden van OPTA zijn verankerd in een aantal wetten en in regelgeving die daarvan is afgeleid. Daarbij speelt de Europese wetgeving een steeds belangrijker rol.

Het huidige bestand

De wet zelf zegt niets over het gebruik van e-mailadressen die vóór 1 oktober 2009 zijn verkregen zonder opt-in. De OPTA echter heeft bepaald dat ook voor deze e-mailadressen de opt-in geldt. Vóór 1 oktober 2009 moet voor deze e-mailadressen (alsnog) een opt-in verkregen worden. Een e-mail versturen voor het verkrijgen van toestemming om te mogen e-mailen mag niet meer na 1 oktober 2009.