Samen scoren met EMVI

intrasalesxEMVI staat voor ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ bij aanbesteding van werken, diensten en leveringen aan de overheid.

Was voorheen de prijs de belangrijke factor bij de gunning, nu is bij de beoordeling de prijs als belangrijkste factor is losgelaten en geldt bij een groot deel van de gunningen een gewogen mix van prijs en kwaliteit – de EMVI.

Filosofie EMVI: gunnen op meerwaarde

De EMVI is gebaseerd op de filosofie ‘gunnen op meerwaarde’. IntraSales wil haar expertise in het EMVI proces delen met uw organisatie.

Bij een aanbesteding is het gunningscriterium alleen ‘laagste prijs’ losgelaten. De inschrijver kan een hogere meerwaarde aanbieden en daarmee een betere concurrentiepositie bereiken door hoog te scoren op de vooraf bepaalde criteria – zoals: publieksgerichtheid, duurzaamheid, levertijd, innovatie en de beheersing van de uit te voeren werkzaamheden.

Bij een aanbesteding is bijvoorbeeld ruimte gecreëerd voor duurzame oplossingen. Denken in oplossingen met toepassing van slimme innovaties en/of duurzame criteria voor de uitvoering kan leiden tot een hoger waarderingscijfer.

Vaststelling van de kwaliteitswaarde

Door het inbouwen van stimulansen in de inschrijving, kan de inschrijver onderscheidend inspelen op de behoeften van de aanbesteding.
De meest aantrekkelijke inschrijving wordt berekend door de hoogte van de inschrijvingsprijs minus de prijscorrectie aan de hand van het behaalde waarderingscijfer.

IntraSales is inzetbaar bij:

Methoden om beoordelingscriteria EMVI te bepalen, want:

  • Hoe weet ik als inschrijver dat mijn meerwaarde goed scoort?
  • Hoe kan ik zo optimaal mogelijk inspelen op de achterliggende doelstellingen van de aanbesteder? (lees ook het artikel “InfraSales naar klantgericht ondernemen“)
  • Wat bepaalt het accent in de aanbesteding?
  • Wie kan hier meer informatie over geven?
  • Inzetten van de trechtermethode

Workshop tenderteam om te scoren op EMVI

Een goed en slim aanbestedingsproces biedt jouw organisatie meer kansen voor een opdrachtgunning. IntraSales heeft ruime ervaring met het in kaart brengen van de klantbehoefte.
Met een inhome training geeft IntraSales het tenderteam duidelijke handvatten voor het inwinnen van informatie van de aanbesteder. Klik hier en lees meer over onze Workshops.

Onderdeel tenderteam EMVI, als interim-functionaris

Voor de inschrijver geldt dat als de aangedragen methode helder en richtinggevend is, hij dit in een vroeg stadium zal inzetten.
Vanaf dit vroege stadium kan IntraSales jouw tenderteam adviseren, begeleiden en meewerken.

Gunning en vervolgens uitvoering

Na de gunning van de aanbesteding start pas de echte invulling van een SCB (=Systeemgerichte ContractBeheersing) project. Hoe kun je als aannemer het proces beheersen dat voldoet aan de uitwerkingen van de eisen uit vraagspecificaties en EMVI-beloften? Ook hier kan IntraSales verder in adviseren en begeleiden.

De organisatie en workshops van nieuwe contractvormen

Onderwerpen zoals integraal projectmanagement, procesmanagement, systems engineering (SE), systeem gerichte contractbeheersing (SCB) worden ineens actueel.

IntraSales werkt hierin samen met andere partijen, die vanuit een jarenlange praktijkervaring een antwoord geeft op deze veranderingen. Onderwerpen die belicht kunnen worden in diverse avondworkshops en trainingen zijn: Verandermanagement, Integraal Projectmanagement, Procesmanagement / Projectbeheersing, Contractmanagement, Systeem Gerichte Contractbeheersing, Kwaliteitsmanagement, Systems Engineering, Risico- en Raakvlakkenbeheer

Wij hebben ruime ervaring met het geven van workshops en cursussen. Op basis van deze ervaring kunnen wij de beste maatwerkoplossingen bieden voor de workshop of training in jouw bedrijf.