DirectFocus

DirectFocus voorziet in de verkoopondersteuning in een te omschrijven PMC focus (Product MarktCombinatie).

PMC focus onderscheidt zich van de andere diensten door een concreet omschreven doel, zoals:

  • Het verwerven van leads, prospects, opdrachten voor een specifiek product of dienst.focus onderscheiden_van_concurrentie
  • Het geven van een presentatie waarbij de deelnemers geworven dienen te worden.
  • Het introduceren en/of presenteren van een specifiek product.
  • Het geven van (incompany) workshops.

Aan de hand van een eventueel beschikbare adressenbestand, aangevuld met potentiele klanten uit ons ruime netwerk, bespreken wij met u een plan van aanpak.

Op basis van onze brede en specifieke marktkennis geven wij een professioneel inzicht op uw doelstellingen. Vervolgens bellen wij over de mogelijk in te zetten acties. De mogelijke (vervolg)acties worden helder en in een standaard formaat gecommuniceerd via onze ProjectMonitor.

IntraSales is uw link naar DirectFocus, zodat u zich kunt concentreren op het maken van offertes, het bezoeken van bestaande en nieuwe klanten en de organisaties van uw lopende projecten.